Kestävä kehitys ja ympäristövastuu matkailussa

Matkailu Kestävä kehitys source: http://www.flickr.com/photos/ericbegin/1526767513/

Matkustamisella on yleensä sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Positiivisia vaikutuksia ovat ne suhteet ja yhteisymmärrys, joka syntyy eri maiden, eri kulttuurien ja eri ihmisten välille. Matkailu tuo kohteelle tuloja ja monille ihmisille työpaikkoja. Matkailu voi kohteelle hyvinkin parempi vaihtoehto tulonlähteeksi, kuin esimerkiksi teollisuus, joka rasittaisi ympäristöä vielä enemmän. Matkailun negatiivisia vaikutuksia ovat kasvihuonekaasujen lisääntyminen ja jätteen lisääntyminen. Myös arvokas maailmanperintö kuluu. Lisäksi läheskään kaikki matkailijat eivät kunnioita matkakohteen alkuperäistä väestöä ja heidän kulttuuriaan.

Kun lähdetään miettimään matkailun kestävää kehitystä, niin esille nousee kolme tärkeintä seikkaa. Ensimmäinen on ilmastonmuutoksen torjuminen. Toinen on kulttuurit ja niiden säilyttäminen ja kolmas seikka on sosiaaliset asiat. Näihin asioihin tulee kaikessa kiinnittää paljon huomiota.

Tilauslennot vs. reittilennot

Kun matka tehdään tilauslennolla eikä reittilennolla niin ilmastoon kohdistuu jopa puolet vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Tämä johtuu siitä, että tilauslento lennetään yleensä suoraan kohteeseen ilman välipysähdyksiä ja lentokone on viimeistä paikkaa myöden täynnä.

Millainen on vastuullinen matkailija?

Unesco on kiteyttänyt sen seuraavasti:

Vastuullinen matkaaja kunnioittaa kohteen luontoa ja kulttuuria. Ne ovat kaikkein arvokkainta, mitä kohteessa on. Matkailijan tulee muistaa, että ei osta uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tehtyjä tuotteita eikä myöskään muinaisesineitä. Paikallisia tapoja tulee myös kunnioittaa ja aina ei voi käyttäytyä niin kuin olisi omassa kodissaan. Vastuullinen matkailija on myös nöyrä ja opettelee mielellään tervehtimään paikallisella kielellä sekä pukeutuu oikein esimerkiksi vieraillessaan kohteen pyhissä paikoissa.

Valokuvien ottamisessa kannattaa olla tarkka ja kysyä aina ennen kuin ottaa valokuvan. Samoin kaupankäynnissä tulee toimia yhteisymmärryksessä myyjän kanssa ja tehdä kaupat niin, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Kauppiaan köyhyyttä ja omaa rikkauttaan ei saa käyttää hyödyksi.

Kerjääville lapsille ai kannata antaa rahaa. Auta köyhiä lapsia mieluummin jonkun paikallisen humanitäärisen järjestön kautta tai anna rahaa heidän vanhemmilleen. Kun lapset nimittäin saavat rahaa kerjäämällä, he usein lopettavat koulunkäyntinsä ja menettävät näin mahdollisuutensa hyvään elämään.

Paikallisia tuotteita kannattaa ostaa ja paikallisia ympäristöaktiviteetteja tukea. Vaikka ympäristöystävällinen retki maksaa vähän enemmän kuin tavallinen retki, niin menevät ylimääräiset rahat hyvään tarkoitukseen eli paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen.

Vastuullinen matkailija säästää luonnonvaroja aina kun mahdollista. Tätä voi toteuttaa muun muassa veden säästämisellä suihkussa, ilmastoinnin käytön minimoimisella, jätteiden lajittelulla ja kierrätettäviä palautuspakkauksia käyttämällä. Retkillä kannattaa kulkea jo valmiiksi tehtyjä polkuja pitkin ja autoa ei saa jättää tyhjäkäynnille.

Kun matkustaa hiljaisempaan sesonkiaikaan, niin säästää kohdetta eikä rasita sen kulttuuri- ja ympäristörajoja.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: